Sztuczna inteligencja jest jednym z najbardziej ekscytujących osiągnięć informatyki. Umożliwiła takie osiągnięcia, jak samojeżdżące samochody, wirtualni asystenci, którzy odpowiadają na pytania za pomocą języka naturalnego, zamiast wyszukiwać słowa kluczowe, oraz oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, które potrafi powiedzieć, jaki obiekt znajduje się na zdjęciu, zanim jeszcze zostanie ono przesłane. Sztuczna inteligencja (AI) umożliwia komputerom uczenie się na podstawie danych i stosowanie tej wiedzy w nowych sytuacjach bez konieczności wyraźnego programowania przez człowieka.

Artificial intellinece, czyli AI, to zdolność komputerów do samodoskonalenia.

AI to ogólny termin określający komputery, które mogą wykonywać zadania, które normalnie wymagają inteligencji. Termin ten został ukuty w 1956 roku przez Johna McCarthy’ego, który zdefiniował go jako „naukę i inżynierię tworzenia inteligentnych maszyn.”

Według słownika Merriam-Webster, AI oznacza: „zdolność maszyny do naśladowania inteligentnego zachowania człowieka”.

AI to nie tylko inteligencja – to także percepcja, planowanie, uczenie się i przetwarzanie języka naturalnego. Możliwe jest nawet, że człowiek korzysta z AI nie zdając sobie z tego sprawy! Na przykład, kiedy szukasz czegoś w Google lub Bing i widzisz reklamy oparte na tym, czego szukałeś (lub nie), są to przykłady systemu AI działającego za kulisami.

Dodaj komentarz